Jednotná vizuální identita

Jednotná vizuální identita (styl) je vizuální způsob, jakým se ústav prezentuje při komunikaci s veřejností a dalšími institucemi. Jednotná vizuální identita buduje povědomí o ústavu a vytváří obraz dobře zavedené instituce, která je jednoznačně rozpoznatelná od ostatních. Je proto velmi důležité, aby ústav prezentoval sám sebe jednotným a konzistentním vizuálním způsobem.

Základními prvky jednotné vizuální identity jsou logo (logotyp), písmo, typografie, barvy, propagační materiály a také všechny materiály, kterými organizace komunikuje se svými zaměstnanci, např. administrativní tiskoviny, formuláře, informační systém, tiskové zprávy, či legitimace.

Grafický manuál

Grafický manuál je soubor závazných pravidel, která definují způsob používání loga, a obsahuje příklady a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotné vizuální identity.

 

Připravuje se aktualizace grafického manuálu.